Bản tin pháp luật số 2 - tháng 9/2015

10:26 | 13/11/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 2 – THÁNG 9/2015

1. Quy định mới về vốn đầu tư ra nước ngoài

Ngày 25/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, có một số nội dung mới nổi bật như sau:

Vốn đầu tư ra nước ngoài thể hiện dưới các hình thức:

- Ngoại tệ trên tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép hoặc mua tại tổ chức tín dụng được phép hoặc ngoại hối từ nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật.

- Đồng Việt Nam phù hợp với pháp luật về quản lý ngoại hối của Việt Nam.

- Máy móc, thiết bị; vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, hàng hoá thành phẩm, hàng hoá bán thành phẩm.

- Giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ, thương hiệu.

- Các tài sản hợp pháp khác.

Đồng thời quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài; dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài.

Nghị định 83/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị định 78/2006/NĐ-CP.

2. Công dân có quyền giám sát đầu tư

Đó là nội dung được quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư.  Cụ thể, công dân có quyền giám sát các dự án đầu tư thông qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; trình tự, thủ tục, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 83 của Luật Đầu tư công và Nghị định này. 

Theo đó, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được quyền:

- Kiến nghi các cấp có thẩm quyền đình chỉ thực hiện đầu tư, vận hành dự án trong trường hợp:

  + Phát hiện thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện dự án gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, an ninh, văn hóa - xã hội, môi trường sinh sống của cộng đồng.

  + Chủ đầu tư không công khai thông tin về chương trình, dự án đầu tư theo quy định pháp luật.

- Phản ánh với các cơ quan nhà nước về kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng và kiến nghị biện pháp xử lý.

- Yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trả lời các vấn đề thuộc phạm vi quản lý theo quy định pháp luật…

Nghị định 84/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/11/2015.

3. Tỷ giá Đô la Mỹ tăng mạnh trong tháng 10

Ngày 30/9/2015, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 2435/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2015.

Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với Đô la Mỹ (USD) tháng 10/2015 là 1 USD = 21.890 đồng.

Như vậy, Đô la Mỹ đã tăng hơn 0.57% so với tháng 09/2015 (tỷ giá trong tháng 09/2015 là 1 USD = 21.765 đồng).

Xem thêm tại Phụ lục đính kèm theo Thông báo 2435/TB-KBNN tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác.

4. Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh theo Nghị định 82/2015/NĐ-CP. Theo đó, điều kiện để được miễn thị thực là:

- Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị ít nhất 01 năm.

- Có giấy tờ chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

- Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Điều 21 và 28 của  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định 82 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2015 và thay thế Quyết định 135/2007/QĐ-TTg và 10/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.