Công đoàn Tổng công ty Viglacera hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

16:31 | 13/09/2021

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội; Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19; văn bản số 2422/TLĐ ngày 31/7/2021 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid 19 trong các cấp công đoàn, căn cứ vào tình hình thực tế tại Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty Viglacera đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai, thực hiện hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.Theo đó, triển khai Quyết định 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Công đoàn Tổng công ty đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở làm việc với lãnh đạo đơn vị và báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất. Công đoàn Tổng công ty đã thẩm định và cấp kinh phí cho 944 đoàn viên mức 1.000.000đ/ người tại các Công đoàn cơ sở.  

Trong đó, Công đoàn cơ sở căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch cụ thể về thời gian, phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, mức ăn và thống nhất với Giám đốc đơn vị để kịp thời triển khai. Đồng thời, giám sát việc thực hiện đảm bảo bữa ăn chất lượng, đúng khẩu phần ăn, mức ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động…

Các đơn vị sản xuất thuộc TCT thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất

Về triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, Công đoàn Tổng công ty đề nghị các công đoàn trực thuộc chủ động tuyên truyền, phổ biến để người lao động hiểu rõ về các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp; nắm chắc nội dung đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, phương thức chi trả, hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện để cùng triển khai và giám sát việc thực hiện đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Đặc biệt, Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị, người sử dụng lao động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 2242/BLĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Liên Bộ: Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không để lợi dụng chính sách gây thiệt hại cho Nhà nước, doanh nghiệp.


Một số hoạt động thể thao tại các đơn vị "3 tại chỗ"

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với chuyên môn, cùng các cơ quan chức năng phòng, chống dịch bệnh, duy trì, khôi phục sản xuất kinh doanh đảm bảo thực hiện mục tiêu kép và chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Loading the player ...

 

Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty cũng đã quyết định chi hỗ trợ cho 241 đoàn viên và người lao động tại các Công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid–19 (đợt bùng phát lần thứ 4). 

Các tin khác