Công ty Kính nổi Viglacera tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động - Đối thoại trực tiếp với người lao động năm 2022

16:41 | 31/03/2022

Ngày 30/3/2022, tại Hội trường Công ty Kính nổi Viglacera tại Bình Dương tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động.

Hội nghị vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Tổng Công ty; Công đoàn Tổng công ty Viglacera, Ban lãnh đạo Công ty Kính nổi Viglacera cùng các CB CNV tiêu biểu đang làm việc 3 tại chỗ trong Công ty.


Ông Nguyễn Minh Khoa, Giám đốc Công ty Kính nổi Viglacera, Phó Tổng giám đốc TCT Viglacera báo cáo tại Hội nghị


Ông Nguyễn Quý Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera phát biểu tại Hội nghị 

Hội nghị đã được nghe: Báo cáo của ban thanh tra nhân dân; Ban chấp hành Công đoàn báo cáo về kết quả thực hiện các chế độ của người lao động; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, những khó khăn mà Công ty gặp phải trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp từ đầu năm 2021 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.


Đoàn Chủ tọa Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nội dung của thỏa ước lao động tập thể; công tác tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp; chế độ khác liên quan đến người lao động như thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động.

Hội nghị người lao động nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Một số hình ảnh khác của Hội nghị
Các tin khác