Ngày 22/03/2022, tại Hội trường Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2022.

03:43 | 23/03/2022

Hội nghị đã vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai, Công đoàn Tổng công ty Viglacera - CTCP, Ban Sứ vệ sinh Tổng Công ty Viglacera - CTCP, Ban lãnh đạo Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì, cùng các CB-CNV tiêu biểu đại diện cho 315 CB-CNV đang làm việc tại Công ty.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, những khó khăn mà Công ty gặp phải trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp từ đầu năm 2020 đến nay, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của Công ty CP Sứ Viglacera Thanh Trì; báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2021 và Báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị người lao động cấp phòng ban, phân xưởng và thỏa ước lao động tập thể năm 2022. Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nội dung của thỏa ước lao động tập thể; công tác tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp; chế độ khác liên quan đến người lao động như thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, trang bị phương tiện bảo hộ lao động và ký giao ước thi đua năm 2022. 


Ông Khuất Quang Thức, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD tại Hội nghị 


Ông Phạm Văn Ngũ, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo TƯLĐTT tại Hội nghị 


Ông Nguyễn Quý Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Viglacera - CTCP phát biểu tại Hội nghị 


Ông Nguyễn Thế Anh, Phó GĐ Ban SVS  Tổng Công ty Viglacera - CTCP phát biểu tại Hội nghị

Người lao động đến dự Hội nghị được trực tiếp đối thoại, tham gia những ý kiến, thắc mắc liên quan đến điều kiện làm việc, mặt bằng sản xuất, quyền lợi về tiền lương, phúc lợi, chế độ chính sách, BHXH, BHYT, thanh toán tiền ốm đau do bị mắc Covid 19; công tác bảo hộ, chế độ độc hại, nhà ở tập thể… những kiến nghị của người lao động đều được Lãnh đạo Công ty giải quyết thỏa đáng. 


Đoàn chủ tọa Hội nghị

 
Giao ước thi đua và Cam kết phối hợp được ký kết giữa Tổng giám đốc Công ty và BCH Công đoàn Công ty

Hội nghị người lao động nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Một số hình ảnh khác:Các tin khác