Tổng công ty Viglacera – CTCP tổ chức Hội nghị Người lao động tại Văn phòng công ty mẹ năm 2022

15:39 | 11/05/2022

Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Ngày 11/5/2022, Văn phòng Công ty mẹ Tổng công ty Viglacera - CTCP tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022.


Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc TCT, các UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc TCT, Chủ tịch Công đoàn TCT, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan TCT, các đồng chí Trưởng, phó phòng các Phòng/ Ban và toàn thể cán bộ công nhân viên tại Văn phòng công ty mẹ. Trong không khí dân chủ, cởi mở, Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Hội nghị cũng đánh giá tình hình thực hiện các điều khoản của Thỏa ước LĐTT, kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 và nhiệm vụ chủ yếu 2022.


Bà Nguyễn Thị Quế, Trưởng ban thanh tra nhân dân -  Trưởng phòng Kế hoạch TCT báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong nhiệm kỳ vừa qua

Theo Nghị định 159 ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định nhiệm kỳ của Ban thanh tra nhân dân là 2 năm. Hội nghị tiến hành bầu Ban thanh tra Nhân dân Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2022 – 2023


Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới


Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn cơ quan TCT báo cáo hoạt động của BCH Công đoàn và tình hình thực hiện thỏa ước lao động năm 2021 và nhiệm vụ chủ yếu của BCH Công đoàn năm 2022

Năm 2021, dưới sự điều hành quyết liệt, chủ động và linh hoạt của Ban lãnh đạo Tổng công ty Viglacera, cùng sự đồng lòng của tập thể CBCNV, kết quả hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty năm 2021 đã đạt và vượt các chỉ tiêu chính. Về kết quả sản xuất kinh doanh 2021, doanh thu công ty Mẹ thực hiện 5.559 tỷ đồng, đạt 111% KH ĐHCĐ giao, tổng công ty - CTCP (hợp nhất) thực hiện 11.194 tỷ đồng, đạt 93% KH ĐHCĐ giao. Về lợi nhuận trước thuế, Công ty Mẹ đạt 1.149 tỷ đồng, Tổng công ty – CTCP (hợp nhất) đạt 1.541 tỷ đồng lần lượt tăng 53% và 54% KH được ĐHCĐ giao. Với kết quả này, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến thực hiện là 15%, tăng 3% so với kế hoạch.


Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc TCT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng công ty mẹ

Sau khi theo dõi các báo cáo tổng kết của Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đại diện các Phòng/Ban trình bày tham luận, đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh 2022 và tâm tư, nguyện vọng của người lao động.


Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TCT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi lắng nghe và ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của cán bộ nhân viên làm việc tại Văn phòng Công ty mẹ, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ: "Đại dịch Covid đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty năm 2021 nhưng trong khó khăn, Viglacera đã chứng minh “lửa thử vàng”, quyết tâm vượt khó, thích ứng linh hoạt trước mọi biến động của thị trường để đạt được kết quả những kết quả tăng trưởng ấn tượng. Năm 2022, mọi cá nhân trong Tổng công ty - từ cấp lãnh đạo đến cán bộ nhân viên - đều cần phải cố gắng hơn, chủ động và chuyên nghiệp hơn nữa trong công việc, phát huy tối đa khả năng của bản thân để đạt được kết quả công việc tốt nhất, góp phần vào sự phát triển chung của toàn Tổng công ty trong giai đoạn mới."

Hội nghị bế mạc thành công tốt đẹp với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:


Các tin khác