Tổng công ty Viglacera - CTCP tổ chức Họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 10/2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2020.

17:59 | 02/11/2020

Sáng 2/11/2020, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã tổ chức họp giao ban tháng 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện tháng 10/2020, 10 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 2 tháng cuối năm 2020.

Tham dự buổi họp giao ban có ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc TCT, các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban kiểm soát, các phó Tổng giám đốc TCT cùng các Giám đốc đơn vị và cán bộ chủ chốt của phòng ban Tổng công ty.


Toàn cảnh buổi họp giao ban tháng

Theo như báo cáo đánh giá, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 10 lợi nhuận trước thuế toàn TCT đạt 100% kế hoạch tháng, lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 92% kế hoạch năm 2020. Công ty Mẹ đã thể hiện vai trò dẫn dắt khi lợi nhuận đạt 117% kế hoạch tháng và lũy kế 10 tháng đã đạt 106% kế hoạch năm 2020.


Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn báo cáo đánh giá kết quả SXKD tháng 10/2020 và triển khai nhiệm vụ SXKD 2 tháng cuối năm 2020

Tình hình thiên tai, bão lụt dồn dập tại miền Trung và Tây Nguyên khiến cho hoạt động kinh doanh khối Vật liệu bị ảnh hưởng trong tháng 10, tuy nhiên do chủ động ứng phó kịp thời nên đã không làm ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của toàn Tổng công ty. Công ty mẹ vẫn thể hiện tốt vai trò dẫn dắt, đi đầu trong việc duy trì và hoàn thành tốt chỉ tiêu Lợi nhuận vượt kế hoạch đã đề ra.


Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo tại cuộc họp

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của tháng 11 và các nhiệm vụ trọng tâm còn lại của 2 tháng cuối năm, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đơn vị trong Lĩnh vực VLXD tập trung công tác bán hàng tại thị trường trong nước và xuất khẩu, lập phương án sản xuất - kinh doanh cho các sản phẩm mới tập trung phát triển tại thị trường phía Nam. Công đoàn Tổng công ty phối hợp với công đoàn cơ sở phát động các phong trào ủng hộ, hỗ trợ kịp thời tới các địa phương miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua.

Từ những kết quả đạt được cho thấy Viglacera đang chủ động, tích cực thực hiện bám sát các mục tiêu kế hoạch đã đề ra và chắc chắn sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Trước sức ép khó khăn chung của toàn thị trường, Viglacera đã và đang giữ vững các công tác hoạt động sản xuất kinh doanh trên hai lĩnh vực Bất động sản và Vật liệu xây dựng, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư, chủ động đưa ra các biện pháp đồng bộ và kịp thời trong công tác điều hành  sản xuất – kinh doanh.

Một số hình ảnh khác:


Các tin khác