Viglacera: Lợi nhuận Công ty Mẹ đạt 233% KH 6 tháng đầu năm 2022, đạt 116% KH cả năm

14:39 | 04/07/2022

 

Ngày 4/7/2022, Tổng công ty Viglacera – CTCP tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022. Với những kết quả khả quan đạt được, Viglacera đang bám sát và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận đã thông qua tại ĐHĐCĐ.


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc TCT báo cáo đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tại cuộc họp, 6 tháng đầu năm Tổng công ty vẫn duy trì được các hoạt động SXKD, lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 174% KH 6 tháng; lợi nhuận Công ty Mẹ đạt 233% KH 6 tháng, đạt 116% KH năm


Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo toàn Tổng công ty lên kế hoạch chi tiết và bám sát mục tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022; tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường trong nước và mở rộng thị trường Xuất khẩu; Chủ động điều tiết và kiểm soát hoạt động sản xuất; Xây dựng chi tiết các phương án đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài và chủ động trước mọi diễn biến của thị trường trong thời gian tới. Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Kế hoạch 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ là tiền đề tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo.


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc TCT kết luận tại cuộc họp

Dự báo 6 tháng cuối năm 2022, với bối cảnh chiến tranh leo thang cũng như giá cả nguyên liệu, chi phí vận tải tăng cao thì tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, Tổng công ty sẽ chủ động rà soát hàng tháng hoạt đông sản xuất kinh doanh cho từng nhóm lĩnh vực kinh doanh, chi tiết từng đơn vị thành viên nhằm đảm bảo toàn Tổng công ty hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch cả năm 2022. 

 Một số hình ảnh khác tại cuộc họp
Các tin khác