Kết quả lợi nhuận 4 tháng đầu năm 2022 đạt 71% KH năm

15:10 | 06/05/2022

Ngày 5/5/2022, Tổng công ty Viglacera đã tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả SXKD tháng 4, lũy kế 4 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 5/2022.

Kết quả ghi nhận Lợi nhuận tháng 4 toàn Tổng công ty đạt 101% KH tháng, lũy kế 4 tháng đã đạt được 71% KH năm và lãi tăng 694,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó lợi nhuận Công ty mẹ đạt 110% KH tháng, hoàn thành 83% KH năm 2022

 

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua ngày 26/4/2022, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo Tổng công ty, sự đoàn kết, gắn bó, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động toàn Tổng công ty, kết quả Tổng công ty Viglacera tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu Lợi nhuận trong tháng 4.

Lĩnh vực Kinh doanh Bất động sản vẫn tiếp tục được phát huy và đóng góp lớn với Lợi nhuận chung của toàn Tổng công ty. Lĩnh vực Vật liệu Xây dựng có nhiều khởi sắc, đặc biệt là nhóm Kính Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng giám đốc TCT Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đơn vị rà soát công tác phòng chống bão lụt, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ…đảm bảo môi trường lao động tốt nhất cho người lao động. Ngoài ra, dấu hiệu tiêu thụ sản phẩm trên thị trường vào các dự án sẽ chậm lại, do vậy cần tập trung rà soát các bộ sản phẩm, đẩy mạnh công tác truyền thông và bám sát xu hướng, biến động trên thị trường.

Các tin khác