Công bố thông tin Quyết định 166 và 167 của Hội đồng quản trị

16:57 | 31/08/2022
Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin: Quyết định số 166, 167 ngày 31/08/2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty (chi tiết)