Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

17:40 | 27/06/2022
Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Kiểm toán & Bảo đảm (chi tiết)