Công bố thông tin về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

10:53 | 22/07/2022

Tổng công ty Viglacera - CTCP công bố thông tin về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (chi tiết)