Thông báo về việc hủy niêm yết mã cổ phiếu VGC tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

09:37 | 16/05/2019

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-SGDHCM ngày 26/4/2019 của Sở giao dịch Tp. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Quyết định số 257/QĐ-SGDHN ngày 10/05/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) để chuyển niêm yết sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Tổng Công ty xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc Cổ phiếu VGC sẽ tạm ngừng giao dịch 6 phiên trong thời gian từ ngày 20/05/2019 tới 28/05/2019 để phục vụ cho công tác chuyển niêm yết từ HNX sang HOSE.

Ngày 29/5/2019 là ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu VGC trên HOSE. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: bình quân giá đóng cửa của 20 (hai mươi) phiên giao dịch cuối cùng trước khi hủy niêm yết tại HNX.

Tổng công ty Viglacera – CTCP trân trọng thông báo tới Quý cổ đông và nhà đầu tư./.