BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 03/2022

20:30 | 20/03/2022

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 02 - THÁNG 03/2022

(TỪ NGÀY 06.03.2022 – 20.03.2022)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Nghị quyết 25/NQ-CP - Sửa đổi ngay quy định nhập cảnh đối với khách du lịch

Nghị quyết 25/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2022, được ban hành ngày 07/3/2022

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế sửa đổi ngay các quy định, yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới theo đúng các nội dung đã thống nhất và chỉ đạo của Thủ tướng để tổng hợp, hoàn thiện Phương án mở cửa lại hoạt động du lịch.
Đồng thời, yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó dịch bệnh; rà soát, kịp thời hỗ trợ, chi viện cho các địa phương có số ca nặng tăng nhanh; cập nhật, hoàn chỉnh các biện pháp về y tế đối với người bệnh sau điều trị COVID-19.
Hướng dẫn việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh (chú ý các em có bệnh nền, có vấn đề về sức khỏe khi nhiễm bệnh);
Rà soát quy định về thời gian cách ly tại nhà đối với trẻ em, học sinh tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2, bảo đảm phù hợp, khoa học.
Khẩn trương tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, chế độ đặc thù, ưu đãi đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, nhân viên y tế;
Xử lý bất cập liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, quản lý giá về khám chữa bệnh, thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế, tạo môi trường thuận lợi để khám và điều trị bệnh cho Nhân dân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/3/2022.

2. Quyết định 604/QĐ-BYT -  Bộ Y tế hướng dẫn các loại thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

Quyết định 604/QĐ-BYT về việc ban hành “hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19”, có hiệu lực từ ngày 14/03/2022 và thay thế Quyết định 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022, Quyết định 528/QĐ-BYT ngày 03/3/2022.

Theo đó, thuốc điều trị người mắc COVID-19 tại nhà bao gồm:
- Thuốc hạ sốt:

+ Paracetamol cho người lớn: viên 500mg, số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày.
+ Paracetamol cho trẻ em (tùy theo cân nặng và độ tuổi): gói bột hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc viên hàm lượng 80mg, 100mg, 150mg hoặc 250mg, 325mg, 500mg, số lượng đủ dùng trong 3-5 ngày.
- Dung dịch cân bằng điện giải: Oresol, gói bù nước, chất điện giải khác.
- Thuốc giảm ho (tùy theo triệu chứng): Thuốc từ thảo dược, hoặc thuốc giảm ho đơn thuần, hoặc thuốc giảm ho kết hợp kháng histamin…., số lượng đủ dùng trong khoảng 5-7 ngày. Lưu ý chỉ định, chống chỉ định và các cảnh báo, thận trong khi sử dụng thuốc.
- Dung dịch nhỏ mũi: natriclorua 0,9%, đủ dùng từ 5-7 ngày.
- Thuốc điều trị bệnh nền theo đơn thuốc được kê đơn đang sử dụng cho người bệnh (nếu cần, đủ sử dụng trong 01- 02 tuần).
Lưu ý:
- Không tự ý dùng thuốc kháng vi rút, kháng sinh, kháng viêm… khi chưa có chỉ định, kê đơn.
- Không xông cho trẻ em.
So với trước đây, hướng dẫn này không liệt kê chi tiết các loại thuốc kháng vi rút mà chỉ dùng khi có chỉ định, kê đơn theo quy định.
3. Nghị định 13/2022/NĐ-CP - Quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
Nghị định 
13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường, có hiệu lực từ 15/3/2022.

Theo đó, bổ sung quy định về quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (SPHH), trong đó trách nhiệm của Bộ Khoa học và công nghệ là:
- Giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc SPHH;

- Hướng dẫn nâng cao năng lực kỹ thuật cho hoạt động truy xuất nguồn gốc SPHH và hỗ trợ phát triển SPHH chủ lực, phát triển kinh tế-xã hội của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực và địa phương;
- Quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc SPHH bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu;
- Quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu;
- Quản lý tổ chức triển khai, thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với SPHH trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.
Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý tổ chức triển khai thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với SPHH trong phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý.
4. Thông tư 37/2021/TT-BLĐTBXH - Tăng 7.4% lương hưu đối với một số đối tượng từ ngày 01/01/2022
Thông tư 
37/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng, thời điểm hưởng lương hưu đối với trường hợp không còn hồ sơ gốc, có hiệu lực từ 15/3/2022 và thay thế Thông tư 10/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2019.
Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của một số đối tượng được điều chỉnh tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021, với công thức như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ tháng 01/2022 bằng = Mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp tháng 12/2021 x 1,074.
Đối tượng áp dụng là:
- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả đối tượng theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.
- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng.
5. Nghị quyết 30/NQ-CP - Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế thu nhập cá nhân
Nghị quyết 30/NQ-CP  ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung Ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, được thông qua ngày 11/3/2022

Cụ thể, danh mục chương trình, dự án nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách bao gồm:
- Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi);
- Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Dự án Luật Kiểm toán độc lập (sửa đổi, bổ sung);
- Dự án Luật Kế toán (sửa đổi, bổ sung);
- Dự án Luật Thuế tài sản;
- Nghiên cứu, rà soát Luật Thuế thu nhập cá nhân;
- Nghiên cứu, rà soát Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
- Nghiên cứu, rà soát Luật Giá;
- Nghiên cứu, rà soát Luật Đấu thầu;
- Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống rửa tiền;...
6. Thông tư 03/2022/TT-BCT - Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất khẩu trang y tế
Bộ tài chính ban hành Thông tư 03/2022/TT-BCT về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch, có hiệu lực từ ngày 15/3/2022 đến ngày 31/12/2022.
 Theo đó, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch trong Danh mục tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 
03/2022/TT-BCT .
Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 01/01/2022 đến trước ngày 15/03/2022, được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP .
Danh mục mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch được ban hành kèm theo Thông tư 03/2022/TT-BCT gồm:
- Chương 39: Mã hàng 3926.20.90 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế).
- Chương 40:
+ Mã hàng: 4015.11.00 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế).
+ Mã hàng: 4015.19.10 (Mô tả mặt hàng: Găng tay y tế).
- Chương 62: Mã hàng 6210.10.90 (Mô tả mặt hàng: Bộ trang phục phòng chống dịch, gồm: quần áo, kính, khẩu trang y tế, mũ bảo hộ, găng tay, giày).
- Chương 63:
+ Mã hàng: 6307.90.40 (Mô tả mặt hàng: Khẩu trang y tế).
+ Mã hàng: 6307.90.90 (Mô tả mặt hàng: Khẩu trang y tế).