CTCP Viglacera Hạ Long tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc

03:17 | 23/09/2021

Ngày 22/9/2021, tại Hội trường Nhà máy Ngói Tiêu Giao, Công ty CP Viglacera Hạ Long tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Hội nghị vinh dự được đón đại biểu đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Ban lãnh đạo Công ty CP Viglacera Hạ Long, các công ty con, công ty liên kết cùng hơn 200 đại biểu là CBCNV tiêu biểu đại diện cho tập thể CBCNV Công ty.

Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp từ đầu năm đến nay và đặc biệt Hội nghị đã tiến hành trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nội dung của thỏa ước lao động tập thể; công tác tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp; chế độ khác liên quan đến người lao động.


Ông Trần Hồng Quang – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo tình hình SXKD 


Đoàn chủ tọa đối thoại trực tiếp tại Hội nghị 


Ông Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị 


Ông Nhâm Sỹ Tiện, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Người lao động đến dự hội nghị được trực tiếp đối thoại, tham gia những ý kiến, thắc mắc liên quan đến cải thiện điều kiện làm việc, mặt bằng sản xuất, quyền lợi, chế độ chính sách của người lao động, tiêm vac xin phòng chóng dịch bệnh, tiếp tục miễn tiền thuê nhà khu tập thể hỗ trợ CBCNV trong bối cảnh dịch bệnh covid 19… những kiến nghị của người lao động đều được Lãnh đạo Công ty giải quyết thỏa đáng ngay tại Hội nghị.

 Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện cho người lao động nắm bắt được các mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty và tham gia ý kiến bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của chính mình, đồng thời người sử dụng lao động nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người lao động, từ đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững.Các tin khác