Tổng công ty Viglacera: Quý I/2022 lãi đạt 51% KH năm

15:45 | 04/04/2022

Viglacera cho biết lợi nhuận trước thuế tháng 3 đạt 129% KH tháng, quý I/2022 đạt 335% KH quý, đạt 51% KH năm và lãi tăng 538 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021

Ngày 4/4/2022, Tổng công ty Viglacera tổ chức buổi họp giao ban đánh giá kết quả SXKD Quý I và triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý II/2022. Kết quả quý I/2022 của Viglacera đã ghi nhận chỉ tiêu lợi nhuận của công ty mẹ đã đạt và vượt cao so với kế hoạch.

Tham dự buổi họp giao ban có ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc TCT, các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban kiểm soát, các Phó tổng giám đốc TCT cùng các cán bộ chủ chốt của phòng ban Tổng công ty.


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc TCT báo cáo đánh giá chung kết quả SXKD Quý I năm 2022

Kết quả ghi nhận Lợi nhuận trước thuế tháng 3 toàn Tổng công ty đạt 129% KH tháng, quý I/2022 đạt 335% KH quý, đạt 51% KH năm và lãi tăng 538 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Công ty mẹ vẫn thể hiện tốt vai trò dẫn đầu với kết quả lợi nhuận trước thuế tháng 3 đạt 113% KH tháng, quý I/2022 lãi đạt 294% KH quý, tăng 376 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, hiệu quả mang lại từ nhóm Bất động sản và Kính xây dựng. Các chỉ số khác toàn Tổng công ty cơ bản bám sát và vượt kế hoạch.

Về chỉ tiêu doanh thu, tháng 3 toàn Tổng công ty đạt 109% KH tháng, quý I/2022 đạt 130% KH quý, đạt 22% KH năm và đạt 131% so với cùng kỳ.

Kết quả hoạt động SXKD lĩnh vực bất động sản đạt và vượt cao so với kế hoạch quý I (đạt 306% KH quý và đạt 48% KH năm) đã giúp toàn TCT hoàn thành vượt mức chỉ tiêu KH quý I đặt ra. Kết quả đạt được của khối Bất động sản khu công nghiệp là hướng đi đúng đắn của Tổng công ty.


Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Ông Nguyễn Văn Tuấn đã đánh giá cao kết quả toàn TCT đạt được trong quý I/2022 và kỳ vọng kết quả tháng 4 và quý II/2022 sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã giao, công tác chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty đang triển khai rất tốt. Chủ tịch nhấn mạnh “Các dấu hiệu chuyển biến tích cực đến từ các nhóm sản phẩm Kính, Sứ vệ sinh…đến các dự án Bất động sản như Khu công nghiệp, Nhà ở Xã hội (NƠCN) cần được phát huy để nâng cao thương hiệu và sức cạnh tranh trên thị trường”

Các nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành của Tổng công ty trong tháng 4 và quý II/2022 bao gồm: Rà soát, đánh giá về tiêu hao năng lượng tại các Nhà máy; Nâng cao công tác quản trị để nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng giá bán để bù đắp chi phí đầu vào tăng; Triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm mới nhằm nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm; Trên cơ sở thực tế của thị trường, kiểm soát sản lượng tồn kho và giá thành tồn kho hợp lý để điều hành sản xuất; Tiếp tục tìm kiếm nhà cung cấp mới với chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhằm ổn định giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo: những kết quả khả quan của quý I/2022 sẽ là động lực để toàn Tổng công ty phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 và kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tổng công ty sẽ tăng cường công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (dự kiến vào ngày 26/4/2022)

Các tin khác