Bản tin pháp luật số 1 - tháng 11/2015

08:50 | 27/11/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 1 – THÁNG 11/2015

1. Bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình

Nhằm chấn chỉnh tình hình mất an toàn và ngăn ngừa khả năng xảy ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng (TCXD), ngày 02/11/2015, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về bảo đảm an toàn trong TCXD công trình.  Theo đó, Bộ yêu cầu nhà thầu TCXD tuyệt đối tuân thủ các quy định kỹ thuật và pháp luật về an toàn trong TCXD. Trong đó, đặc biệt lưu ý:

- Đảm bảo an toàn kết cấu giàn giáo.

- Đảm bảo an toàn với máy, thiết bị nâng hạ.

- Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn phù hợp với quy mô, mức độ rủi ro xảy ra tai nạn lao động của công trường theo quy định.

- Tổ chức huấn luyện, phổ biến các quy định về an toàn cho người lao động. 

Riêng các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thì người lao động phải được cấp Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động theo quy định pháp luật.

- Lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an toàn trong quá trình TCXD.

Ngoài ra, Chỉ thị 01/CT-BXD cũng đặt ra yêu cầu với chủ đầu tư, nhà thầu giám sát TCXD và các cơ quan chuyên môn về xây dựng.

2. Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Theo Nghị định 122/2015/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp kể từ ngày 01/01/2016 như sau: 

- Vùng I: 3.500.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015).

- Vùng II: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng so với năm 2015).

- Vùng III: 2.700.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng so với năm 2015).

- Vùng IV: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng so với năm 2015).

Địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định 122/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định 103/2014/NĐ-CP.

3. Ưu đãi mới cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần. Theo đó, bổ sung thêm quy định về  chính sách ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

- Doanh nghiệp được bán trước cổ phần cho người lao động, tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp với giá cổ phiếu bằng 60% giá khởi điểm trong phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt khi:

+ Doanh nghiệp đã tiến hành các thủ tục cần thiết  theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt.

+ Trong thời hạn 90 ngày chưa được IPO kể từ ngày có quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa.

- Chênh lệch giữa giá bán cho người lao động, tổ chức công đoàn (nếu có) so với mệnh giá cổ phần được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước khi quyết toán tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 11/11/2015 và bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 189/2013/NĐ-CP.

4. Quy định mới về nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

Ngày 13/11/2015, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHCN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Theo đó, thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

- Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm.

- Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Trường hợp thiết bị đã qua sử dụng có tuổi vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, căn cứ hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành xem xét, quyết định.

Thông tư 23/2015/TT-BKHCN có hiệu lực ngày 01/07/2016. 

5. Đối tượng đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UpCom

Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) quy định đối tượng đăng ký giao dịch gồm: 

- Công ty đại chúng không đủ điều kiện niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom.

-Công ty đại chúng đủ điều kiện niêm yết nhưng chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom.

- Công ty hủy niêm yết phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom nếu vẫn đáp ứng là công ty đại chúng (bao gồm cả trường hợp bị hủy niêm yết do công ty hình thành sau hợp nhất, sáp nhập, hoán đổi không đáp ứng điều kiện niêm yết).

- Doanh nghiệp nhà nước đã chào bán chứng khoán ra công chúng, nếu chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thì phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom.

Thông tư 180/2015/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/01/2016 và thay thế Thông tư 01/2015/TT-BTC . 

6. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ

Ngày 15/10/2015, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1161/QĐ-BXD công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014. Theo đó, suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ được quy định như sau:

- Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn: 1.790 triệu đồng/m2 sàn, trong đó chi phí xây dựng (CPXD) là 1.670 triệu đồng/m2 sàn.

- Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ: 4.710 triệu đồng/m2 sàn, trong đó CPXD là 4.390 triệu đồng/m2 sàn.

- Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ: 7.230 triệu đồng/m2 sàn, trong đó CPXD là 6.730 triệu đồng/m2 sàn.

- Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ: 9.090 triệu đồng/m2 sàn, trong đó CPXD là 8.170 triệu đồng/m2 sàn.

Quyết định 1161/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày ký ban hành.