Bản tin pháp luật số 1 - tháng 12/2015

14:19 | 25/12/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 1 – THÁNG 12/2015

1. Có thể khai thác cơ sở dữ liệu về nhà ở, BĐS qua Internet

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 117/2015/NĐ-CPquy định xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS). Theo đó, việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) về nhà ở và thị trường BĐS được thực hiện thông qua các hình thức sau:

- Qua mạng Internet.

- Qua trang thông tin điện tử do cơ quan quản lý CSDL về nhà ở và thị trường BĐS quy định.

- Qua mạng chuyên dùng.

- Thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu.

- Bảng hợp đồng giữa cơ quan quản lý CSDL về nhà ở và thị trường BĐS và bên khai thác, sử dụng dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS theo quy định pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được  quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường BĐS nhằm phục vụ mục đích chính đáng của mình và phải trả phí dịch vụ trừ cơ quan tham gia xây dựng và duy trì CSDL về nhà ở, BĐS; cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị đinh 117/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

2. Quy định biểu mẫu về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 01/12/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hànhThông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh như sau: 

1. Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

- Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành.

- Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh.

2. Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

- Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

- Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

- Phụ lục khác.

Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/01/2016 và thay thế Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

3. Mức cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Ngày 09/12/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 25/2015/TT-NHNNhướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Theo đó, mức cho vay được quy định như sau:

- Đối với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội:

+ Chỉ để cho thuê: Tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

+ Để cho thuê mua, bán: Tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

- Đối với trường hợp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: Tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà.

- Đối với trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình: Tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định lãi suất cho vay ưu đãi không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ.

Thông tư 25/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 10/12/2015.

4. Điều kiện thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Từ ngày 10/12/2015, Thông tư 26/2015/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai có hiệu lực. Theo đó, tổ chức, cá nhân được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai mua của chủ đầu tư (CĐT) trong dự án ĐTXD nhà ở khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có hợp đồng mua bán (HĐMB) nhà ở ký kết với CĐT.

- Có văn bản chuyển nhượng HĐMB nhà ở nếu là bên nhận chuyển nhượng HĐMB nhà ở.

- Có giấy tờ chứng minh đã đóng tiền mua nhà ở cho CĐT theo tiến độ thỏa thuận trong HĐMB nhà ở.

- Không thuộc diện đang có khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp về HĐMB nhà ở hoặc về việc chuyển nhượng HĐMB nhà ở này.

- Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm tại Thông tư 26/2015/TT-NHNN.