Bản tin pháp luật số 2 - tháng 11/2015

10:42 | 15/12/2015

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ 2 – THÁNG 11/2015

1. Yêu cầu đối với thành viên thẩm định lựa chọn nhà thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Theo đó, thành viên tham gia tổ thẩm định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

- Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu.

- Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công; trường hợp đối với gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ yêu cầu tối thiểu 01 năm.

- Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế.

- Không trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu.

- Có bản cam kết theo Phụ lục của Thông tư này.

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT có hiệu lưc kể từ ngày 15/01/2016 và thay thế Thông tư 21/2010/TT-BKH , 08/2010/TT-BKH

2. Xử lý tiền đặt cọc trong bán đấu giá cổ phần theo lô

Ngày 19/11/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán (Sở GDCK) kèm theo Quyết định 999/QĐ-UBCK. Theo đó, việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện như sau: 

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, Sở GDCK hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư (NĐT) tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không mua được cổ phần, ngoại trừ NĐT tham gia chào bán cạnh tranh;

- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh, Sở GDCK hoàn trả tiền cho NĐT tham gia chào bán hợp lệ nhưng không mua được cổ phần;

- Đối với NĐT tham gia đấu giá được quyền mua cổ phần theo kết quả đấu giá thì khoản tiền đặt cọc được trừ vào tổng số tiền phải trả;

- Đối với các khoản tiền đặt cọc không phải hoàn trả lại cho NĐT vi phạm quy chế đấu giá quy định tại Khoản 1 Điều 21 Quy chế này được Sở GDCK chuyển về tài khoản phong tỏa của Đại diện chủ sở hữu để xử lý theo quy định.

Quyết định 999/QĐ-UBCK có hiệu lực kể từ ngày ký.

3.  Giảm mức phạt vi phạm về hoạt động kinh doanh theo GCN

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  Theo đó, mức xử phạt vi phạm về hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (GCN ĐKKD) thay đổi như sau: 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh không đúng địa điểm, trụ sở ghi trong GCN ĐKKD.

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không có GCN đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không có GCN đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi GCN ĐKKD.

Nghị định 124/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.

4. Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.  Cụ thể, Thông tư này bao gồm:

- Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục I).

- Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được (Phụ lục II).

- Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Phụ lục III).

- Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Phụ lục IV).

- Danh mục linh kiện, phụ tùng xe buýt trong nước đã sản xuất được (Phụ lục V).

- Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VI).

- Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VII).

- Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước đã sản xuất được (Phụ lục VIII).

Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và thay thế Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT.

5. Hướng dẫn mới thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN

Ngày 23/10/2015, Công văn 228/ĐKKD-NV hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) thay thế nội dung đăng ký kinh doanh (ĐKKD) trong Giấy phép đầu tư (GPĐT), Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) được ban hành. Theo đó, thủ tục cấp GCNĐKDN trong trường hợp thay thế nội dung ĐKKD trong GPĐT hoặc GCNĐT mà không thay đổi nội dung ĐKKD được thực hiện như sau:

DN nộp hồ sơ đến Phòng ĐKKD nơi DN đặt trụ sở chính. Hồ sơ gồm:

+ Bản sao hợp lệ GPĐT  hoặc bản sao hợp lệ GCNĐT.

+ Bản sao hợp lệ GCN đăng ký thuế.

+ Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin ĐKDN đối với DN hoạt động theo GPĐT hoặc GCNĐT.

Khi nhận được hồ sơ của DN, Phòng ĐKKD trao Giấy biên nhận, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp GCNĐKDN.

Ngoài ra, Công văn này còn hướng dẫn thủ tục cấp GCN đăng ký hoạt động chi nhánh (CN), văn phòng đại diện (VPĐD), địa điểm kinh doanh trong trường hợp thay thế nội dung đăng ký hoạt động trong GPĐT hoặc GCNĐT, GCN đăng ký hoạt động CN, VPĐD mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động…Xem chi tiết tại Công văn 228/ĐKKD-NV  ngày 23/10/2015.