Vật liệu xây dựng điều hòa độ ẩm – cách nhiệt
14:08 | 04/10/2011
Với việc chú ý vào tính năng điều hòa độ ẩm của cấu trúc Xonotlite, từ năm 1980, Japan Insulation Co., Ltd (JIC) đã sản xuất và bán vật liệu xây dựng tăng tính năng điều hòa độ ẩm dùng trong việc bảo vệ các tài sản văn hóa.
Trang
<1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|>
Video Clip
Loading the player ...